Datablad – Fredsted Fugtspærre

 

Fredsted Floors frugtspærre er en polyurethan baseret fugtspærre (1 komponent), som udlægges mod restbyggefugt i ny støbte betongulve
samt i eksisterende betonlag med for højt fugtindhold. Fugtspærren kan anvendes som primer på anhydrit, hærdeplast, cementbaseret og
asfaltbundne underlag. Fredsted Floors bør dog ikke anvendes til sikring mod vedvarende opstigende betonfugt. Fredsted Floors polyurethan
fugtspærre er EC1 indeklima-mærket. Produktinformation bør/skal gennemlæses før ibrugtagning. Er der yderligere spørgsmål til produktet
kontakt venligst den tekniske afdeling på (+45) 48 27 00 50

Fredsted Fugtspærre

Type: 1-komponent polyurethan

Farve: Klar

Konsistens: Tyndtflydende transperant væske

Vægtfylde efter behandling: Ca. 1.15 kg/ltr

Lagerholdbarhed: Mindst 6 måneder i uåbnet
emballage.

Opbevares køligt, men frostfrit

Fredsted Studio A/S
Axel Kiers Vej 10
8270 Højbjerg, Danmark
info@fredstedstudio.com
+45 48 27 00 50

 

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Download Fredsted Fugtspærre Datablad

HER