Fredsted Parketlim

 

Parketlim Hybrid 269 er en elastisk og hurtighærdende parketlim, til limning af stav- og mosaikparket, højkantsparket, lamelparket, plankegulve og klodsegulve mod underlag af træ, beton, stål og aluminium. I modsætning til vandbaserede lime, kan Parketlim Hybrid i mange tilfælde anvendes på konstruktioner hvor det relativefugtindhold er op til 85 % RF (se side 2). Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler, og hærder ved en reaktion med luftens fugtighed. Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri. Parketlim Hybrid er indeklimamærket EC1 i.h.t. Emicode.

Fredsted Parketlim

Type: SMP

Farve: Lysbrun

Konistens: Tixotropisk

Tørstofindhold: 100%

Vægtfylde: Ca. 1,56 kg/liter

Holdbarhed: Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring

Fredsted Studio A/S
Axel Kiers Vej 10
8270 Højbjerg, Danmark

info@fredstedstudio.com
+45 48 27 00 50

 

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Download Fredsted Parketlim Datablad

HER